maandag 25 mei 2009

In my garden……

PICT1345

Need i say more…….even Jackie likes being in the garden !And gives it’s nose a good snuff around.
Moet ik nog meer zeggen? Zelfs Jackie vindt het leuk om in de tuin te zijn!

PICT1369

This is my backgarden,photo  made from my bedroomwindow.The box has just been clipped and what a work it was !It took me a few days ,including the frontgarden which is also filled with box. Beneath picture,the path to my’ potting shed’ I do some potting there but it’s just a shed with bicycles in it. 
Dit is mijn achtertuin, een foto gemaakt vanuit mijn slaapkamerraam. De buxus is net geknipt, wat een werk was dat! Ik ben er een paar dagen mee bezig geweest om zowel in de achtertuin en voortuin de buxus te knippen ( daar staat ook buxus.)  Hieronder is het pad naar het schuurtje te zien, van binnen is het ‘gewoon’ een schuurtje met wat tuingereedschap en fietsen.

PICT1370PICT1383PICT1384 Home grown strawberries. Aardbeien groeien in de tuin.PICT1272

Last Autumm i planted a lot of Alliumbulbs but only a  few came up.Alliums attrack a lot of bees and other insects so they are very useful in the garden.This Autumm i want to plant white Alliums.This fits my white garden scheme perfectly.
Afgelopen herfst heb ik ontzettend veel uienbollen geplant, en er kwamen er maar een paar op… Uienbollen lokken veel bijen en andere insecten naar hun toe, dus ze zijn zeer handig om in de tuin te zetten.

PICT1373 PICT1374 PICT1375

PICT1392PICT1389

At both sides of the garden there’s an arch with ivy.One side is always sunny and the other one is in full shade.
Aan weerskanten van de tuin is er een boog begroeid met klimop. De ene kant is altijd zonnig en de andere staat in de volle schaduw.

PICT1390

A glimpse into the back of the garden threw the shed’s window.
Een glimp in de tuin vanuit het schuurtje.
PICT1391

My little herb and vegetable plot.We have mintplants ,berries,tomatoes,chives,strawberries and a few lettuceplants in pot.We also try to look after the butterflies and there’s a toadpot between the green.
Mijn kleine kruiden- en groente tuintje. Er staan mintplantjes, bessen, tomaten, bieslook, aardbeien en een paar sla plantjes in potjes. We proberen ook aan de vlinders te denken en er is een paddenpot ergens tussen al dat groen.
PICT1379 PICT1380

In my victorianherbcircle all sorts of mint,next lettuce in pot .
In mijn Victoriaanse Kruidencirkel staan verschillende soorten munt en sla in pot.
PICT1382 PICT1388 

A little victorian greenhouse and our garden gnome who looks after the garden. And does a fine job!!
Een kleine Victoriaanse kas en onze tuindwerg die voor de tuin zorgt. En hij doet het goed!

PICT1393 PICT1397

Off course we save water in our giant beehive waterbarrel.After have used an oak one for a long time we now have this plastic one,it’s said to live longer and still looks very nice.And there’s the Jack Russel Jackie to catch the odd mouse or two.
Natuurlijk hebben we een regenton die al het water opvangt. Na een eikenhout ton hebben we er nu een van plastic. Deze gaan langer mee en zien er toch leuk uit. En daar is de Jack Russel Jackie om af en toe eens een muis te vangen.

PICT1386

Back of the garden.
De achterkant van de tuin.

PICT1371PICT1372

In the boxsquares are different English roses but they are not in bloom yet, well a few are.This one above is ‘Mary Rose’ a David Austen one.Next time hopefully more roses in bloom.
In de buxusvakken staan verschillende Engelse rozen die nog niet bloeien, dit is Mary Rose een vroege bloeier van David Austen. Volgende keer hopelijk meer bloeiende rozen.

PICT1399PICT1398

On a fair I found some very pretty cards for my ‘old cards collection’.So sweet are the words in it.
Op een fair vond ik deze mooie kaartjes voor mijn collectie met hele lieve versjes erin.

PICT1401

If you need inspiration,look no further here’s my old time favourite ‘The country living’.This is the latest issue.
Als je inspirtatie nodig heb , zoek niet verder! Dit is mijn favoriet “The Country Living”. Dit is de nieuwste uitgave.

See you next time!

Anita